Werkwijze onafhankelijk advies

Eerste contact

U of de gemeente neemt contact met ons op per telefoon (0611388748) of per mail (zorgdragers@gmail.com) voor het helpen met beantwoorden van uw vraag. Wij bellen u diezelfde dag en denken graag met u mee. 

Vraag verheldering

U vertelt ons wat uw vraag is en waar wij u verder in kunnen helpen. Dit gesprek voeren wij zo snel als mogelijk met u. Het liefst dezelfde dag nog. Mocht dat u niet uitkomen maken we een afspraak met u voor in die week.

Samen stellen we eventueel een plan van aanpak op. Zorgdragers is er voor u en staat in het hele proces aan uw zijde. Zorgdragers werkt ook graag samen met uw netwerk. Wij komen bij u thuis als u dit prettig vind. Neem gerust iemand mee tijdens dit gesprek. 

Doorverwijzen

Zorgdragers kijkt samen met u welke zorg of hulp u zou willen hebben. Misschien zijn we na 1 of 2 gesprekken klaar en is uw hulpvraag opgelost. Misschien gaan wij u doorverwijzen naar laagdrempelige en kosteloze zorg. In de laatste plaats kunnen wij u doorverwijzen naar betaalde zorg. In dat geval gaan we samen kijken hoe wij dit met u kunnen aanvragen. We zoeken de beste mogelijkheden voor u en bieden u vier onafhankelijke opties aan. Hier kunt u uit kiezen en samen maken we afspraken over het vervolg. Uw wensen en behoeften staan centraal.  

Afronding

Het onafhankelijk advies kost u niets. Het onafhankelijk advies is gefinancieerd door uw gemeente en is er op gericht u zo snel en zo goed mogelijk onafhankelijk bij te staan met alle vragen die u heeft. Als uw vraag beantwoord is en we hebben afscheid genomen dan bellen wij u na twee tot vier weken nog even op om te vragen hoe het met u gaat en of u geholpen bent. 

 

 

Werkwijze individuele ondersteuning

Eerste contact (binnen twee werkdagen)

U kunt op verschillende manieren kennis met ons maken:

- Uw WMO consulent van de gemeente neemt contact met ons op,

- U of uw netwerk belt ons op,

- Uw huisarts of zorgverlener verwijst u door naar ons. 

Tijdens een eerste contact bespreken we de werkwijze en inventariseren we globaal uw hulpvraag voor ambulante begeleiding.

 

Kennismaking (binnen één week na eerste contact)

Waar kunnen wij in ondersteunen ? 

We spreken met elkaar af dat we afspraken en doelen opstellen en kijken hoe we u verder helpen. 

Binnen één werkweek leveren we u de concept doelen en de tijd die dit mogelijk kost. U kijkt of u deze goed vind en ondertekend deze. Samen maken we een afspraak voor een indicatie gesprek met de gemeente. 

 

Indicatie gesprek (binnen 3 weken na kennismaking)

Zorgdragers is bereid u te ondersteunen tijdens het indicatiegesprek. In principe bespreekt u zelf welke zorg en ondersteuning nodig is en welke doelen u wilt behalen met de betaalde zorg. Het opgestelde afspraken plan kan hierbij helpen. De gemeente beoordeeld deze en doet dan een uitspraak over deze wensen. 

 

Overeenkomst & inzet ondersteuning (3 tot 6 weken na kennismaking)

Nadat u van de gemeente akkoord heeft gekregen op de beschikking (de doelen en het plan zijn goed bevonden) dan sluiten we een overeenkomst. Dit kan op basis van PGB (WMO) of via een aanbesteding met de gemeente. In beide gevallen heeft Zorgdragers zowel met de gemeente als met u een overeenkomst voor de te leveren zorg. Zorgdragers maakt in het geval van PGB zorg gebruik van de standaardovereenkomst van de SVB. Bij een WMO beschikking tekent u het afspraken plan voor akkoord van de dienstverlening.

Indien de overeenkomst gesloten is dan gelden tevens onze algemene voorwaarden

 

Begeleiding en ontwikkeling

Tijdens de ambulante begeleiding bespreken we iedere drie maanden hoe het met uw doelen gaat en of we nog op de goede weg zitten om uw opgestelde doelen te behalen. Zorgdragers vind het belangrijk dat ú zich goed voelt bij de ondersteuning en het idee heeft dat het ú verder helpt. U en uw hulpvraag staan hierin centraal. Omdat we iedere drie maanden de doelen bespreken kunnen we samen dingen aanpassen. Indien nodig doen we dit met kortere tussenpozen. Doelen worden in kleine stapjes gedaan en we vieren de successen! 

 

Klachtenprocedure Zorgdragers

Zorgdragers streeft er naar om met de beschreven omgang geen klachten te krijgen. Soms is het onvermijdelijk. Probeer er eerst met uw begeleiders uit te komen. Lukt dit niet? Dan kunt u een officiele klacht indienen bij de directie van Zorgdragers via zorgdragers@gmail.com. Zorgdragers streeft er naar de klacht binnen 24 uur te beantwoorden en met u samen een oplossing te zoeken. 

Heeft u samen alles geprobeerd om uw onvrede op te lossen maar is dit niet gelukt? Dan kunt u een beroep doen op het klachtenportaal. Zorgdragers is aangesloten bij het onafhankelijk klachtenportaal zorg. U kunt na het officieel indienen van de klacht bij Zorgdragers zonder gewenst resultaat de klacht melden bij:info@klachtenportaalzorg.nl of een formulier invullen op www.klachtenportaalzorg.nl


  

0647103184 - info@zorgdragers.com